This Land:
Geschiedenis van Disneys leven en themaparken

Places in this Land:
Disneys Levensverhaal
Ontstaan Eerste Themapark
De Universele Beeldtaal
De Ideale Stad
Vermaak-Architectuur
Progress City
EPCOT / Project X
Architecten Jet-Set

Previous Land:
Inleiding

Next Land:
Disneyficatie in de moderne samenleving en hedendaagse Westerse architectuur..

Back to the Hub

1.4 Basisvoorwaarden Themaparkarchitectuur & De Ideale Stad

Zoals hiervoor genoemd, is vermaak het allergrootste doel van Disneyland. De bezoeker wordt voor een zeer groot deel vermaakt door de architectuur, die hoe langer hoe meer de attractie vormt. Van meet af aan was verhalen vertellen in ruimtelijke dimensies in plaats van in woord of (teken) film de prioriteit bij het ontwikkelen van Disneyland. Vermaak, winkelen en media zijn de terugkerende thema’s want de werkelijkheid wordt nagebootst zonder de nadelige effecten van de echte Amerikaanse stad. Alles is verkoopbaar en aanwezig en staat in dienst van de commercie ofwel de wereld van het vrije marktmechanisme. In de parken wordt de grote consumerende massa geleid langs representaties van verleden en toekomst (technologische ontwikkelingen) en op die manier vermaakt! Architectuur kan vermaken als zij voldoet aan een bepaald aantal eisen die streng worden nageleefd in Disneyland. Hier volgt een uitleg over de kenmerken van vermaakarchitectuur en waarom die kenmerken leiden tot vermaak.