This Land:
Disneyficatie van Architectuur en Stedenbouw in Nederland

Places in this land:
Globalisering
Ervaringen en Belevenissen
Vermaak-Industrie
Europese Winkelcentra
Geschiedenis Beurstraverse
Planvorming Bouwteam
Formele Aspecten
Situering in de Stad

Previous Land:
Disneyficatie van Architectuur en Stedenbouw in Amerika

Next Land:
Conclusie

Back to the Hub

DISNEYFICATIE VAN ARCHITECTUUR EN STEDEBOUW IN NEDERLAND
Globalisering

In Nederland is er ook een sterke mate van Disneyficatie in de samenleving en stedenbouw te constateren. Niet alleen de stedelijke ruimte verandert, maar de wereld wordt kleiner; binnen vierentwintig uur ben je al aan de andere kant van de wereld en via de elektronische snelweg kan je communiceren met iedereen waar dan ook ter wereld. Tegelijkertijd liggen allerlei producten uit de hele wereld in de supermarkt om de hoek. Vooral Amerika dringt tot de hele wereld door; Coca Cola is overal verkrijgbaar en Mc. Donald’s is gevestigd in bijna elke wereldstad. De mobiliteit van mensen, informatie en producten is bijna onbeperkt. De invloed van deze globalisering is het meest zichtbaar in metropolen, waar alle activiteiten zijn geconcentreerd. Mobiliteit is niet het enige aspect van globalisering, ook de dagelijkse leefomgeving en de manier waarop mensen hun tijd spenderen verandert. Men consumeert tegenwoordig vrije tijdservaringen op een zelfde manier als traditioneel koopwaar. Het vernieuwende en frappante is niet zo zeer het verwerven van status en identiteit door het kopen van ervaringen (been there, done that), maar meer nog het feit dat de consumptie-industrie met toenemende mate geprogrammeerd wordt door gigantische entertainment bedrijven. Entertainment zones kosten gigantisch veel geld en zijn meestal een kort leven beschoren. Hetgeen betekent dat ze alleen gebruikt kunnen worden door een groepje entertainmentbedrijven die extreem goed in de slappe was zitten, zoals Disney Inc., Universal, Sony, Warner Bros, Paramount en Rank. Als gevolg hiervan zijn de attracties bij de meeste van deze gethematiseerde bestemmingen in grote mate uniform en kennen weinig lokale inhoud. In deze nieuwe vrijetijdsruimtes wordt het burgerbestaan gelijkgesteld met de consumptie van merknamen en levensstijlen.

De globalisering zorgt voor hybridisatie en eclecticisme. De combinatie van technologie, kapitaal en infrastructuur veroorzaakt stedelijke constellaties die geen architectonische of stedenbouwkundige concepten meer kennen. De globalisering brengt veel non-places voort, zoals internationale winkelketens die zich overal kunnen bevinden en los staan van plaatselijke gegevens. Publieke ruimtes worden commerciële publiekstrekkers waarbij overheidsinstanties hun greep verliezen op beslissingen over stadsdelen omwille van multinationale economische ontwikkelingen. Openbare ruimte wordt meer en meer opgeslorpt door privé-initiatieven. Er verschijnt met andere woorden een nieuw soort stad met een nieuw soort stedelijkheid. De nieuwe openbare ruimte is een variatie op een themapark waar een obsessie heerst voor veiligheid, kunstmatigheid en kapitaal. De historische stadscentra worden de toeristische pleisterplekken in een netwerk van spoorwegen, luchthavens, snelwegen en glasvezelkabels.